Federatia Oierilor de Munte
Home Cum devii membru FOM?

Înscrierea în Federaţia Oierilor de Munte din România

Orice asociaţie profesională a crescătorilor de ovine/caprine sau asociaţie mixtă a crescătorilor de animale din România, care are personalitate juridică şi susţine interese profesionale ale oierilor de munte poate deveni membră a Federaţiei Oierilor de Munte din România.

Înscrierea se realizează prin aderare la această structură asociativă de nivel naţional, recunoscută de M.A.D.R. prin adresa nr. 15.351 /12.03.2009 în conformitate cu Art. 6 al Legii zootehniei nr. 72 / 2002.

În mod obligatoriu înscrierea unei noi asociaţii în Federaţiea Oierilor de Munte din România se face pe baza recomandării (verbale) a unui membru din Consiliul Director al federaţiei la care se face referire.

În urma aprobării solicitării de aderare la F.O.M. din România, asociaţia solicitantă va depune copii (XEROX) după următoarele acte :

• Încheierea civilă emisă de judecătoria care a dispus înfiinţarea respectivei asociaţii;

• Certificatul de înscriere a asociaţiei solicitante în registrul de pe lângă grefa acelei judecătorii;

• Certificatul de înregistrare fiscală.

Documentele menţionate vor fi predate secretarului general al F.O.M. din România, care aşa cum s-a precizat are pe lângă atribuţiunile organizatorice şi anumite atribuţiuni de ordin juridic în cadrul susnumitei federaţii.

Reprezentantul asociaţiei nou afiliate va primi cu acest prilej o adeverinţă care dovedeşte relaţia de aderare devenită efectivă, cât şi un ecuson cu inscripţia denumirii complete a F.O.M. din România.

În felul acesta şi asociaţia devenită nou membră a F.O.M. din România beneficiază de recunoaşterea oficială a M.A.D.R. , conform Art. 6 din Legea zootehniei Nr. 72/2002; drept urmare, respectiva asociaţie îşi va exercita drepturile care derivă din afiliere, în arealul pentru care a fost constituită, de nivel :

- local

- zonal

- judeţean.

 

Who's Online

We have 1 guest online
Powered by PubliAgro.