Federatia Oierilor de Munte
Home Legislatie

LEGEA ZOOTEHNIEI NR. 72 / 2002

Extras

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care implică activitatea de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor.

Art. 2

Prezenta lege reglementează desfăşurarea de către crescătorii de animale a activităţilor enumerate la art. 1, pentru animalele din următoarele specii : taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, peşti, albine şi viermi de mătase.

.........................................................................................................................................................

Capitolul II. Creşterea şi exploatarea animalelor

.........................................................................................................................................................

Art. 6

Asociaţiile profesionale al crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescătorilor pentru care a fost constituită asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor pe produs.

.........................................................................................................................................................

Pentru conformitate cu originalul

Turculeţ Vasile

Notă :

Nici o prevedere legală nu obligă la constituirea unei singure structuri asociative chiar şi la nivel naţional, ba chiar dimpotrivă.

 

Who's Online

We have 3 guests online
Powered by PubliAgro.